Cultuureducatie

De Tamboer heeft als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een maatschappelijke taak in het aanbieden van cultuureducatie voor jongeren. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de grote culturele instellingen; Bibliotheek Hoogeveen, Museum De 5000 Morgen, Het Podium, Scala Centrum voor de Kunsten, De Tamboer, Gemeente Hoogeveen en het onderwijs lukt het elk jaar om een educatief cultuuraanbod samen te stellen voor alle leerlingen van primair- en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van het Cultuurprogramma, bestaande uit primair en speciaal onderwijs, de Kunstcarrousel, voortgezet onderwijs, en het Cultuurtraject

De samenwerking tussen de culturele instellingen en het onderwijs in Hoogeveen die gezamenlijk een kunst- en cultuuraanbod samenstellen, wordt in landelijke beleidskringen regelmatig als succesvol voorbeeld genoemd.

 

Cultuurprogramma

Het Cultuurprogramma is een aanbod waarbij leerlingen van het primair onderwijs uit Hoogeveen kennismaken met theater, muziek, dans, beeldend, literatuur, nieuwe media en erfgoed. Per discipline worden meerdere keuzes aangeboden. Elke school kiest voor de leerlingen uit groep 1 t/m 8 een theatervoorstelling, een workshop en een erfgoedactiviteit. Het Cultuurprogramma wordt jaarlijks op basis van de wensen van het basisonderwijs samengesteld, zodat scholen keuzes kunnen maken op basis van hun eigen beleid, thema’s en actualiteit. Zo’n 5800 kinderen zijn betrokken bij het Cultuurprogramma. 

Cultuurtraject

Het Cultuurtraject brengt leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs in Hoogeveen in contact met kunst en cultuur. Het Cultuurtraject sluit goed aan op het Cultuurmenu en is een goede voorbereiding op CKV in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

De culturele instellingen, Gemeente Hoogeveen en scholen RSG Wolfsbos en Roelof van Echten College stellen elk jaar een Cultuurtraject samen voor ruim 3.000 leerlingen, van Praktijkonderwijs tot Havo/VWO.
Alle Hoogeveense instellingen openen tijdens Cultuurtraject hun deuren en de leerlingen maken in korte tijd daardoor kennis met een zo breed mogelijk cultuuraanbod. De Tamboer programmeert elk seizoen voorstellingen met een educatief en sociaal-maatschappelijk karakter, waardoor jongeren leren om verder te kijken dan hun eigen leefwereld.

Kunstcarrousel

Voor de 3e klassen in het voortgezet onderwijs is er een extra cultuurproject: Kunstcarrousel Hoogeveen. Ook hier ligt de basis in de samenwerking tussen de culturele instellingen en het voortgezet onderwijs van Hoogeveen. Zo'n 1.000 leerlingen maken gedurende een week kennis met kunst en cultuur, volgen workshops en bezoeken een theatervoorstelling in De Tamboer.


Deel via