De Tamboer

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt De Tamboer

16 juni 2019

Donderdag 20 juni is erevoorzitter Koningin Máxima in De Tamboer getuige van de ondertekening van Muziekakkoord Drenthe. Daarmee beloven scholen, culturele instellingen, pabo's, gemeenten en de provincie om zich in te zetten voor meer en beter muziekonderwijs op de Drentse basisscholen. Het is het achtste convenant muziekonderwijs dat wordt ondertekend binnen het programma van Méér Muziek in de Klas Lokaal. 

Aankomst Hare Majesteit Koningin Máxima

Hare Majesteit Koningin Máxima zal om 11.00 uur arriveren bij de hoofdingang van De Tamboer. Iedereen is van harte welkom om van de ontvangst getuige te zijn. Het programma in De Tamboer is verder alleen voor genodigden.

De Drentse zangeres Martije zingt samen met 500 leerlingen van Drentse basisscholen het lied Doe je mee? De kinderen vertegenwoordigen allemaal één van de Drentse gemeenten. Er is een feestelijk programma met optredens van verschillende schooklassen, koperkwintet Vieve Brass, Hit The North-talent Daisy en de 15-jarige The Voice Kids finalist Robin Tinge. Ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas Ilse DeLange en Daniël Lohues zijn ook aanwezig. 
Aansluitend bezoekt Koningin Máxima het Rijdend Atelier van Stichting Instrumentendepot Leerorkest. Het depot leent instrumenten uit aan muziekonderwijsinitiatieven, zoals Leerorkesten, in heel Nederland. Het Rijdend Atelier wordt gebruikt voor het transport van de instrumenten, maar ook voor reparatie en onderhoud. Ouders en leerkrachten krijgen workshops om zelf in het onderhoud en de reparatie te voorzien. 

Muziekakkoord Drenthe

Muziekakkoord Drenthe laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op de 292 Drentse basisscholen en geeft de gemaakte afspraken weer van de samenwerkende partijen. In het Muziekakkoord staat dat de ruim 40.000 leerlingen van groep 1 tot en met 8 de kans moeten krijgen hun muzikaliteit te ontdekken op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en het vastleggen en ontwerpen van muziek. Leerkrachten vergroten de komende jaren hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs door samen te werken met vakdocenten of vakspecialisten.

De Tamboer gesloten tussen 10.30 en 13.30 uur 

Tijdens het bezoek van Koningin Máxima is De Tamboer gesloten voor publiek, van 10.30 tot 13.30 uur. Het gebouw is alleen toegankelijk voor genodigden van het Muziekakkoord Drenthe. Vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur is de kassa en klantenservice weer geopend.