De Tamboer

Informatie betreffende datalek

28 juli 2023

Informatie betreffende datalek

Afgelopen woensdag (26 juli jl.) hebben wij geconstateerd dat er onbedoeld een datalek door ons is veroorzaakt. Op onze website zijn onbedoeld en kortstondig een selectie persoonsgegevens vanuit onze database (ticketsysteem) zichtbaar geweest. Alle personen die dit betrof zijn op de hoogte gebracht middels brief of e-mail. 

Het exportbestand met gegevens was via een link op onze website te downloaden, echter waren de twee pagina's waarop de link stond nog niet naar buiten toe gecommuniceeerd. Alleen een aantal direct betrokkenen waren op de hoogte van deze URL's. Nader onderzoek wijst ook uit dat er in totaal 15 unieke paginabezoeken, vanuit onze stichting en een aantal betrouwbare culturele partners, zijn geweest.

De gegevens bestonden uit namen, adresgegevens en telefoonnummers. Het ging hierbij dus niet om betaalgegevens, ticketinformatie en/of wachtwoorden. We hebben na de ontdekking direct een extern adviesbureau ingeschakeld om het risico voor alle betrokkenen te laten onderzoeken. Dit gespecialiseerde bureau bestempelt het risico en de impact als 'beperkt', maar weet dat wij dit uiterst serieus nemen.

Lees hier de brief die naar de betrokkenen is gestuurd.

Bij vragen zijn wij altijd bereikbaar via info@detamboer.nl.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de klantenservice bereiken?