De Tamboer

Geen prijsverhoging ondanks nieuw BTW-tarief

10 december 2018

Het kabinet verhoogt per 1 januari 2019 het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Dit heeft onder andere gevolgen voor de prijzen van theater- en concertkaarten. Theater De Tamboer en Het Podium hebben besloten om hun kaartprijzen voor het lopende theaterseizoen per januari niet te verhogen.
Dit betekent dat het financiële aandeel per verkocht kaartje voor theater en producent kleiner wordt, maar dat de consument dus geen effect merkt van de verhoging. “We willen niet dat ons publiek de dupe wordt van deze BTW stijging. Natuurlijk zullen we voor alle nieuw te boeken voorstellingen en concerten vanaf januari het nieuwe BTW-tarief hanteren, maar voor de reeds geprogrammeerde voorstellingen en concerten blijven we de huidige prijzen hanteren,” aldus directeur Pieter-Bas Rebers.