De Tamboer

Expositie Molukkers in Nederland

1 juni 2016

Van donderdag 2 juni t/m 15 juli is de expositieruimte van De Tamboer gevuld met foto's, Molukse gebruiksvoorwerpen en accessoires, kledingstukken en panelen over de geschiedenis van Molukkers in Nederland. De tentoonstelling is in drie onderdelen ingedeeld: Geschiedenis Molukkers in Nederland; Klederdracht, gebruikersvoorwerpen en accessoires; en Molukkers in Hoogeveen. De tentoonstelling is ingericht door Maluku Hoogeveen (voormalig werkgroep 50 jaar Molukse wijk Hoogeveen). Maluku organiseert festiviteiten en activiteiten voor jong en oud.

Geschiedenis Molukkers in Nederland
In 1951 arriveren ca. 12.500 Molukkers in Nederland. Hun overkomst is een tijdelijke oplossing voor de politieke problemen in Indonesië die ontstonden na de soevereiniteitsoverdracht en de opheffing van het KNIL. Vanuit de tijdelijkheidsgedachte worden de Molukkers opgevangen in aparte woonoorden. Van een snelle terugkeer blijkt geen sprake. Vanaf 1956 richt het beleid zich op integratie: de zelfzorg wordt ingesteld en er komen nieuwe woonwijken voor Molukkers.
De jaren ’60 en ‘70 staan in het teken van radicalisering. De gijzelingen zorgen voor veel spanningen tussen Molukkers en Nederlanders. In de jaren ’80 verschuift de aandacht naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, welzijn en onderwijs. De laatste decennia brengen steeds meer Molukkers zelf een bezoek aan de Molukken. Dit geeft een nieuwe impuls aan de beleving van de Molukse tradities in Nederland, vooral onder jongeren van de derde en vierde generatie.