Stichting Cultuurhuis Hoogeveen

Theater en Poppodium

Wat is het Cultuurhuis?

Het Cultuurhuis is een hybride podium en ontmoetingsplek, midden in het stadscentrum. Herkenbaar, zonder drempels, prikkelend en met een iconisch, verbindend en uitnodigend karakter. Het Cultuurhuis is van Hoogeveen.
Het Cultuurhuis omvat een hybride stadstheater (De Tamboer) met toegankelijke voorstellingen, een poppodium (Het Podium), educatie activiteiten en een programmering van de regio. We werken nauw samen met culture instellingen zoals de Openbare Bibliotheek/Verhalenwerf en Stichting Scala. We bestaan voor en door alle Hoogeveners die elkaar, binnen alle activiteiten van Het Cultuurhuis (en haar culturele partners), op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten en cultuur kunnen creëren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een toegankelijke, duurzame en aantrekkelijke huisvesting, een team van betrokken medewerkers, een gezonde financiële exploitatie (binnen de bandbreedte van de gemeentelijke exploitatiesubsidies) en zakelijke, professionele service.

Visie Het Cultuurhuis

Om het maatschappelijk nut van Het Cultuurhuis verder te ontwikkelen moeten we een plek worden die ‘van Hoogeveen’ is. Op dit moment spreken we nog grotendeels van een plek ‘voor en door Hoogeveen’. Hier ligt duidelijk een gevoelsmatige beleving aan ten grondslag. Door te investeren in de Hoogeveense gemeenschap en activiteiten te ontwikkelen die het verbindende en uitnodigende karakter van Het Cultuurhuis benadrukken, creëren we een ‘van Hoogeveen’-gevoel. Dit wordt gerealiseerd door de maatschappelijke verbinding aan te gaan met organisaties. Laat Het Cultuurhuis de plek worden die op ieders netvlies verschijnt wanneer er gesproken wordt over het organiseren van events en congressen, het bezoeken van theater- en muziekvoorstellingen, het geven van een feest, het vieren van een bijzondere gebeurtenis, het drinken van een kop koffie; kortom het ontmoeten en beleven. Het Cultuurhuis profileert zich als breed gedragen instituut. Hierbij past de wens van Het Cultuurhuis als werkgever om in de toekomst (meer) ruimte te bieden aan vrijwilligers, stagiaires en werkplekken voor mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt een verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid.

Het Cultuurhuis verbindt

Verbinding is het sleutelwoord bij de realisatie van Het Cultuurhuis als iconische plek van Hoogeveen. Verbindend aanbod: het aanbod sluit aan bij de wens en de verwachting van de doelgroep en is daarnaast verwonderend genoeg om de doelgroep te kunnen verrassen. De programmering weerspiegelt de identiteit van Het Cultuurhuis, Het Cultuurhuis weerspiegelt de identiteit van de bezoeker en is passend bij de plek die het inneemt in de samenleving. Muziektheater en familieprogrammering met een grote nadruk op kindertheater voeren de boventoon. We creëren een helder profiel voor de regio, waardoor Hoogeveen als dé plek voor muziektheater gezien gaat worden. Naast de focus op genoemde programmering tonen we ook genre-specifieke parels (bijvoorbeeld bijzondere toneelvoorstellingen, dans en bijboekingen) en zijn we het huis voor lokale/regionale (amateur)producties en concerten.


Deel via